Dla rodziców
 

Dokumenty do pobrania:
 

STATUT Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
STATUT Szkoły Podstawowej Specjalnej
STATUT Gimnazjum Specjalnego nr 4
STATUT Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
 
Program Wychowawczy
Program Profilaktyczny
Misja Wizja
Strategiczny Plan Rozwoju Placówki
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Koncepcja Pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 
Kontakt z sekretariatem placówki
w godzinach 8.00-16.00

Telefon: 34 357 40 35
e-mail: sekretariat@herby.edu.pl