Dla rodzicw
 

Dokumenty do pobrania:
 

STATUT Modzieowego Orodka Wychowawczego z dnia 28 listopada 2017 roku
STATUT Szkoy Podstawowej z dnia 28 listopada 2017 roku
STATUT Gimnazjum z dnia 28 listopada 2017 roku
STATUT Szkoy Branowej z dnia 28 listopada 2017 roku
 
Program Wychowawczy
Program Profilaktyczny
Misja Wizja
Strategiczny Plan Rozwoju Placwki
Wewntrzszkolny System Oceniania
Koncepcja Pracy Modzieowego Orodka Wychowawczego
 
Kontakt z sekretariatem placwki
w godzinach 8.00-16.00

Telefon: 34 357 40 35
e-mail: sekretariat@herby.edu.pl