Dla rodziców
 

Dokumenty do pobrania:
 

STATUT Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z dnia 28 listopada 2017 roku
STATUT Szkoły Podstawowej z dnia 28 listopada 2017 roku
STATUT Gimnazjum z dnia 28 listopada 2017 roku
STATUT Szkoły Branżowej z dnia 28 listopada 2017 roku
 
Program Wychowawczy
Program Profilaktyczny
Misja Wizja
Strategiczny Plan Rozwoju Placówki
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Koncepcja Pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 
Kontakt z sekretariatem placówki
w godzinach 8.00-16.00

Telefon: 34 357 40 35
e-mail: sekretariat@herby.edu.pl