Oferta Ośrodka
          7 października 2013 roku
 
Wysoko wykwalifikowana kadra

Edukacja – wszystkie etapy kształcenia

Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Szkoła zawodowa: kucharz, pracownik obsługi hotelowej

Zajęcia wychowawcze - funkcjonowanie grup:

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V
Grupa VI,VII

Rewalidacja:

projekt IPET
zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych
konkursy organizowane w ramach zajęć: matematyka „Mówię…”
projekt edukacyjny

Zajęcia specjalistyczne

logopedia
hipoterapia
gimnastyka korekcyjna
biofeedback
socjoterapia

Koła zainteresowań:

sportowe
plastyczne
teatralne
informatyczne
turystyczne

fotograficzno - filmowe

Projekty:

Usamodzielnianie
Bezpieczna szkoła (certyfikat)
Spotters Club
oraz wszystkie inne projekty realizowane w MOW Herby

Baza Ośrodka

standard na grupach
domek
mieszkanko
baza multimediów (sala komputerowa , językowa , tablice interaktywne itd.)
monitoring
baza sportowa (boisko wielofunkcyjne, sprzęt sportowy)
własna stołówka ,
własne środki transportu
leśniczówka