Oferta Ośrodka
          20 lutego 2018 roku
 
Wysoko wykwalifikowana kadra

Edukacja – wszystkie etapy kształcenia

Organizacja i struktura:
Zajęcia wychowawcze odbywają w ramach kilkunastoosobowych grup. Obecnie funkcjonuje VII zespołów wychowawczych.

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V
Grupa VI,VII

Rewalidacja:

zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych
konkursy organizowane w ramach zajęć: matematyka „Mówię…”
projekt edukacyjny

Zajęcia specjalistyczne

logopedia
hipoterapia
gimnastyka korekcyjna

Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań:

        Nasi podopieczni - w ramach potrzeb - objęci są zajęciami specjalistycznymi (logopedia, gimnastyka korekcyjna), rewalidacyjnymi, których głównym celem jest niwelowanie deficytów poznawczych. Wychowankowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach licznych zajęć pozalekcyjnych. Są one realizowane w ramach kółek:

• turystyczno-kajakowego
• survivalowego
• wspinaczkowego
• turystyczno-karjoznawczego
• filmowego
• dziennikarskiego
• plastycznego
• wolontaryjnego
• SKS

Bazę ośrodka stanowią

• Internat duży
• Internat mały
• Domek
• Mieszkanko
• sala gimnastyczna
• boisko wielofunkcyjne
• siłownia
• studio nagrań
• stołówka
• środki transportu
• leśniczówka