Oferta Orodka
          20 lutego 2018 roku
 
Wysoko wykwalifikowana kadra

Edukacja wszystkie etapy ksztacenia

Organizacja i struktura:
Zajcia wychowawcze odbywaj w ramach kilkunastoosobowych grup. Obecnie funkcjonuje VII zespow wychowawczych.

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V
Grupa VI,VII

Rewalidacja:

zestaw wicze rewalidacyjnych
konkursy organizowane w ramach zaj: matematyka Mwiꅔ
projekt edukacyjny

Zajcia specjalistyczne

logopedia
hipoterapia
gimnastyka korekcyjna

Zajcia dodatkowe i koa zainteresowa:

        Nasi podopieczni - w ramach potrzeb - objci s zajciami specjalistycznymi (logopedia, gimnastyka korekcyjna), rewalidacyjnymi, ktrych gwnym celem jest niwelowanie deficytw poznawczych. Wychowankowie mog rozwija swoje zainteresowania w ramach licznych zaj pozalekcyjnych. S one realizowane w ramach kek:

turystyczno-kajakowego
survivalowego
wspinaczkowego
turystyczno-karjoznawczego
filmowego
dziennikarskiego
plastycznego
wolontaryjnego
SKS

Baz orodka stanowi

Internat duy
Internat may
Domek
Mieszkanko
sala gimnastyczna
boisko wielofunkcyjne
siownia
studio nagra
stowka
rodki transportu
leniczwka