Niniejszym Informujemy, że inspektorem ochrony danych osobowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest
Pani Agnieszka Wilk (tel. 34 351 05 19).

 

Strona Jubileuszu 60-lecia
Młodzieżwego Ośrodka Wychowawczego

 

Strona aktualności w przebudowie