"Sokoły 2016"
          III Ogólnopolski Rajd Survivalowy
 

         Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach ma zaszczyt zaprosić Państwa placówkę do udziału w III Ogólnopolskim Rajdzie Survivalowym „SOKOŁY 2016”, który odbędzie się na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej w dniach 11-13 maja 2016 roku.
        Dotychczas zorganizowaliśmy już trzy rajdy survivalowe o charakterze lokalnym oraz dwa ogólnopolskie w których uczestniczyły młodzieżowe ośrodki wychowawcze z całej Polski. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, stanowiły możliwość wzbogacenia oferty wychowawczej i aktywizowały młodzież do podejmowania różnego typu wyzwań wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodzieży.

W Rajdzie biorą udział siedmioosobowe zespoły – pięciu wychowanków i dwóch opiekunów. Pobyt wraz z wyżywieniem oraz noclegiem zapewnia organizator rajdu odpłatnie a placówki biorące udział ponoszą koszty. Koszt uczestnictwa przedstawia się następująco: 48zł. za każdego uczestnika x 2 doby.

Łączna kwota uczestnictwa drużyny to 672 zł. Podczas rajdu zespoły będą miały zapewnioną opiekę medyczną. Szczegóły uczestnictwa w imprezie określa Regulamin który będzie przesłany zakwifikowanym placówkom w późniejszym terminie.

Osobami odpowiedzialnymi za organizację imprezy są wychowawcy MOW Herby, ( Pan Zbigniew Makles i Pan Tomasz Kucia ). Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy zbyszekmakles@gmail.com lub kontaktować się telefonicznie z Panem Zbigniewem Makles - telefon kontaktowy 501 – 562 – 476.
`
Zakwalifikowanie do udziału w Rajdzie zależy od kolejności przyjmowanych zgłoszeń.
Zgłoszenia udziału w Rajdzie należy przesłać na powyższy adres mailowy do dnia 15 marca 2016 r.
Informacje dotyczące Rajdu dostępne są również na naszej stronie http://www.herby.edu.pl


Łącząc wyrazy szacunku

Andrzej Gęsiarz
Dyrektor
Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego
w Herbach