"Sokoły 2018"
          V Ogólnopolski Rajd Survivalowy
 

        Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach ma zaszczyt zaprosić Państwa placówkę do udziału w V Ogólnopolskim Rajdzie Survivalowym „SOKOŁY 2018”, który odbędzie się na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej w dniach 16 – 18 maja 2018 roku.
        Dotychczas zorganizowaliśmy już trzy rajdy survivalowe o charakterze lokalnym oraz cztery ogólnopolskie, w których uczestniczyły młodzieżowe ośrodki wychowawcze z całej Polski. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, stanowiły możliwość wzbogacenia oferty wychowawczej i aktywizowały młodzież do podejmowania różnego typu wyzwań, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodzieży.
        W Rajdzie biorą udział siedmioosobowe zespoły – pięciu wychowanków i dwóch opiekunów. Pobyt wraz z wyżywieniem oraz noclegiem zapewnia organizator rajdu odpłatnie, a placówki biorące udział ponoszą koszty. Koszt uczestnictwa przedstawia się następująco:


 

Lp. Nazwa Cena za osobę Ilość osób Ilość dni Łączna kwota
1. Nocleg własnym śpiworem + wyżywienie 45,00 zł 7 2 630,00 zł
2. Nocleg z pościelą + wyżywienie 50,00 zł 7 2 700,00 zł


        Podczas rajdu zespoły będą miały zapewnioną opiekę medyczną. Szczegóły uczestnictwa w imprezie określa Regulamin.
       Osobami odpowiedzialnymi za organizację imprezy są wychowawcy MOW Herby, (Pan Zbigniew Makles i Pan Robert Cichór). Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy sekretariat@herby.edu.pl. Zakwalifikowanie do udziału w Rajdzie zależy od kolejności przyjmowanych zgłoszeń. Zgłoszenia udziału w Rajdzie należy przesłać na powyższy adres mailowy do dnia 20 kwietnia 2018 r. Informacje dotyczące Rajdu dostępne są również na naszej stronie https://www.herby.edu.pl


Regulamin rajdu "Sokoły 2018"
Karta zgłoszenia PDF
Karta zgłoszenia DOCX
 


Łącząc wyrazy szacunku

Andrzej Gęsiarz
Dyrektor
Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego
w Herbach