Motto: „Tutoring przynosi efekty tylko wtedy kiedy jest realizowany”

Nasza placówka zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej   z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole". Realizatorem projektu jest Instytut Tutoringu Szkolnego - www.tutoring.org.pl (placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej), a projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowie objęci tutoringiem w naszej placówce zyskają wsparcie życzliwego im dorosłego (tutora), który będzie dla nich indywidualnym wychowawcą.

Projekt przewiduje (w latach 2016-2018) następujące działania:

- Wdrożenie tutoringu szkolnego w 64 szkołach w całej Polsce, w 6 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW-ach) i 6 Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii (MOS-ach),
- Przeszkolenie z zakresu tutoringu szkolnego ponad 1000 nauczycieli oraz ponad 200 pracowników MOW-ów i MOS-ów,
- Objęcie wychowawczą opieką tutorską ponad 9 tysięcy uczniów w Polsce,
- Wspieranie pracy wyszkolonych tutorów w formie superwizji i konsultacji,
- Wsparcie dyrektorów placówek wprowadzających tutoring,
- Wizyty studyjne w szkołach studyjnych,
- Rozwijanie i propagowanie metody tutoringu szkolnego oraz pedagogiki dialogu w Polsce,
- Publikacje podręcznika-poradnika tutora szkolnego.

Więcej o projekcie można przeczytać i obejrzeć na stronie projektu www.tutoringszkolny.pl