Motto: Tutoring przynosi efekty tylko wtedy kiedy jest realizowany

Nasza placwka zakwalifikowaa si do oglnopolskiego projektu "Wychowa czowieka mdrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej   z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemw w polskiej szkole". Realizatorem projektu jest Instytut Tutoringu Szkolnego - www.tutoring.org.pl (placwka Towarzystwa Edukacji Otwartej), a projekt sfinansowany ze rodkw Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowie objci tutoringiem w naszej placwce zyskaj wsparcie yczliwego im dorosego (tutora), ktry bdzie dla nich indywidualnym wychowawc.

Projekt przewiduje (w latach 2016-2018) nastpujce dziaania:

- Wdroenie tutoringu szkolnego w 64 szkoach w caej Polsce, w 6 Modzieowych Orodkach Wychowawczych (MOW-ach) i 6 Modzieowych Orodkach Socjoterapii (MOS-ach),
- Przeszkolenie z zakresu tutoringu szkolnego ponad 1000 nauczycieli oraz ponad 200 pracownikw MOW-w i MOS-w,
- Objcie wychowawcz opiek tutorsk ponad 9 tysicy uczniw w Polsce,
- Wspieranie pracy wyszkolonych tutorw w formie superwizji i konsultacji,
- Wsparcie dyrektorw placwek wprowadzajcych tutoring,
- Wizyty studyjne w szkoach studyjnych,
- Rozwijanie i propagowanie metody tutoringu szkolnego oraz pedagogiki dialogu w Polsce,
- Publikacje podrcznika-poradnika tutora szkolnego.

Wicej o projekcie mona przeczyta i obejrze na stronie projektu www.tutoringszkolny.pl