Dla uczniw

 

          Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach jest placwk, w ktrej przebywa chopcy w wieku 13-18 lat. Gwnym zadaniem orodka jest zaspokajanie zasadniczych potrzeb psychicznych modego czowieka: potrzeby bezpieczestwa, mioci i przynalenoci, ale take eliminowanie przyczyn i przejaww niedostosowania spoecznego. Orodek przygotowuje swoich podopiecznych do wiadomego i odpowiedzialnego wkroczenia w dorose ycie, bez powielania negatywnych schematw.
          Modzie przebywajca w orodku uczszcza do szkoy, w czasie wolnym moe rozwija swoje zainteresowania poprzez udzia w licznych zajciach dodatkowych czy kkach zainteresowa. Organizowane s rwnie wycieczki, wycieczki do kina, na basen, krgle, do zakadw pracy czy w sezonie zimowym na lodowisko.
          W razie potrzeby wychowanek moe take uczestniczy w zajciach niwelujcych trudnoci w nauce oraz korzysta z pomocy zespou psychologiczno-pedagogicznego.
          Nowy wychowanek powinien zabra ze sob rzeczy osobiste: ubranie.