Jubileusz 60-lecia

Program | Materiały archiwalne | Publikacje | Galeria | Filmy festiwalowe | Materiały pokonferencyjne | Kontakt

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach

 Program obchodów
 
 
23 października 2017 roku
12.00-16.00 - IV Festiwal Filmów Dokumentalnych Życie Pod Specjalnym Nadzorem

1. PTSD 309.81 - reż. Jan Zub
2. Bożena i Paweł - reż. Kamil Iwanowicz
3. Cisza - reż. Karolina Biesiacka
4. Pan Charon - reż. Mateusz Żegliński
5. Siłacz - reż. Mateusz Żegliński
6. Lustro - reż. Magdalena Lubeńczuk
Przerwa 13.15- 13.30
7. Przystań - reż. Marcin Lesisz
8. Nad ziemią - reż. Tomasz Bury
9. Partia Życia - reż. Aleksander Krzystyniak
Przerwa 14.30- 14.45
10. XXXLove - reż. Joanna Frydrych
(dla widzów dorosłych)

Zakończenie festiwalu:
projekcja festiwalowa grand prix:
24.10. 2017 roku około godziny 15.00


 

24 października 2017 roku
Konferencja: "Oblicza resocjalizacji w kontekście funkcjonowania i rozwoju Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych


10.00- Rozpoczęcie konferencji, projekcja filmu jubileuszowego
10.20 – Powitania zaproszonych gości, wystąpienia
10.40 – prof. dr hab. Irena Mudrecka: Filary resocjalizacyjnej zmiany
11.00 – dr Małgorzata Wójcik: Photovoice jako metoda promująca i wspierająca
udział młodzieży w działaniach na rzecz własnej społeczności
11.20 – dr Barbara Ostafińska-Molik: Pozytywna diagnoza w resocjalizacji
11.40 – dr Aleksander Mańka: Profilaktyka systemowa w procesie resocjalizacji
12.00 – 12.20 – przerwa
12.20 – Projekcja filmu o losach absolwentów „Stąd do przyszłości”
12.40 – dr Arkadiusz Kamiński: Skuteczność w pracy z nieletnimi w resocjalizacji
13.00 – mgr Joanna Sztencel: Zasoby osobiste wychowawców jako bufor chroniący
przed negatywnymi skutkami pracy w Młodzieżowych Ośrodkach
Wychowawczych- wyniki badań własnych
13.20 –prof. dr Dorota Rybczyńska Abdel – Kawy: Programy wczesnej
interwencji wobec młodzieży używającej substancje psychoaktywne
13.40 – 14.00 – przerwa
14.00 –mgr Elżbieta Nerwińska: Wychować człowieka mądrego – tutoring
w resocjalizacji nieletnich
14.20 – dr Grażyna Badura: Refleksje dotyczące nauczania osób niedostosowanych
społecznie
14.40 –mgr Jolanta Dawczyk: Meandry resocjalizacji na przestrzeni 60 lat
funkcjonowania MOW w Herbach
15.00 –Prezentacja filmu – zwycięzcy IV Festiwalu Filmów Dokumentalnych
Życie Pod Specjalnym Nadzorem i wręczenie nagrody
15.15 – Zakończenie konferencji, obiad
 
 

 
© Copyright 2014 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach
Wszelkie prawa zastrzeżone, zakaz kopiowania grafiki, wiedo oraz treści bez zgody autorów.