Strona główna

VIII Festiwal Dokumentu i Reportażu

Do 31 sierpnia 2024 przyjmujemy zgłoszenia filmów dokumentalnych i reportaży o tematyce społecznej na VIII. edycję konkursu „Filmy pod specjalnym nadzorem”.
Jeśli jesteś filmowcem, któremu nieobce są tematy społeczne i chciałbyś doskonalić swój warsztat filmowy, koniecznie przyślij do nas swój film.
Nie ma ograniczeń wiekowych ani tematycznych. Chcemy by nasz festiwal prezentował szerokie spektrum empatii, dzięki której lepiej przyjrzymy się problemom współczesności. To Wy jesteście blisko tych problemów i to Wy możecie o nich najlepiej opowiedzieć.
Szczegóły znajdziecie na stronie festiwalu. Filmy przesyłajcie na adres Biura Festiwalowego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, ul. Lubliniecka 10/12, 42-284 Herby, woj. śląskie.

Wejdź na stronę festiwalu https://herby.edu.pl/zpsnfestiwal

VII Festiwal Dokumentu i Reportażu
Do 1 kwietnia 2023 przyjmujemy zgłoszenia filmów dokumentalnych i reportaży o tematyce społecznej na VII. edycję konkursu „Filmy pod specjalnym nadzorem”.
Ogłaszamy VII. edycję naszego festiwalu. Jeśli jesteś filmowcem, któremu nieobce są tematy społeczne i chciałbyś doskonalić swój warsztat filmowy, koniecznie przyślij do nas swój film.
Nie ma ograniczeń wiekowych ani tematycznych. Chcemy by nasz festiwal prezentował szerokie spektrum empatii, dzięki której lepiej przyjrzymy się problemom współczesności. To Wy jesteście blisko tych problemów i to Wy możecie o nich najlepiej opowiedzieć.
Szczegóły znajdziecie na stronie festiwalu. Filmy przesyłajcie na adres Biura Festiwalowego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, ul. Lubliniecka 10/12, 42-284 Herby, woj. śląskie.
Wejdź na stronę festiwalu https://herby.edu.pl/zpsnfestiwal

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach jest realizowany projekt pt:                       

FERDYDURKE (nadal) NIEDOSTOSOWANA,
czyli Gombrowicz do resocjalizacji!

Rok z Witoldem Gombrowiczem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach

Projekt rozpoczyna się w roku, w którym obchodzona jest 50 rocznica śmierci pisarza. Będzie realizowany w okresie od października 2019 roku do października 2020 roku.

Główne cele projektu:

  • Wykorzystanie Witolda Gombrowicza w resocjalizacji i rewalidacji młodzieży niedostosowanej społecznie i niepełnosprawnej intelektualnie.
  • Promowanie twórczości Witolda Gombrowicza.
  • Zainteresowanie młodzieży niedostosowanej społecznie dorobkiem kultury.
  • Rozwijanie zainteresowań i budowanie zasobów wychowanków.
  • Kształtowanie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych.
  • Zwiększanie poczucia samoskuteczności i samodzielności wychowanków.
  • Ukazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (profilaktyka uzależnień).
  • Kształtowanie kreatywności i wzmacnianie aktywności wychowanków.

Działania związane z realizacją projektu będą podejmowane w ramach wszystkich zajęć prowadzonych w placówce, a w ich realizację zaangażowana będzie młodzież przebywająca w ośrodku.


KONCEPCJA PRACY MOW w Herbach

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach powstała w oparciu o diagnozę i analizę mocnych i słabych stron oraz potrzeb placówki wynikających z różnych aspektów jej funkcjonowania. Uwzględnia ona specyfikę ośrodka, wyniki prowadzonej ewaluacji. Była tworzona w trakcie licznych dyskusji angażujących przedstawicieli całej społeczności szkolnej/ośrodkowej. Jej przygotowanie zostało poprzedzone opracowaniem i wdrożeniem narzędzi oraz procedur. Pozwoliły one na określenie pożądanych kierunków rozwoju placówki oraz możliwość modyfikacji. Zostały zaplanowane sposoby informowania o koncepcji pracy i wprowadzanych zmianach.

Koncepcja pracy powstała w oparciu i jest spójna z dokumentami obowiązującymi w placówce.

Najważniejsze założenia koncepcji pracy placówki:
– Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
– Kompensacja deficytów i rozwój psychofizyczny wychowanków.
– Rozwijanie idei twórczej resocjalizacji.
– Proces usamodzielniania obejmujący wdrażanie do funkcjonowania w społeczeństwie zgodnego z normami społecznymi i prawnymi.
– Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

MISJA MOW w Herbach

Korzystając z ponad pół wieku doświadczenia, a jednocześnie patrząc w przyszłość, tworzymy warunki zapewniające bezpieczeństwo i optymalny rozwój psychofizyczny wychowanków dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Cechuje nas sprawność organizacyjna, gotowość na zmiany i konsekwencja w dążeniu do realizacji stawianych celów.

NASZE CELE:
– Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego.
– Rewalidacja i korekta deficytów.
– Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły lub innych form kształcenia.
– Przygotowanie do samodzielności zawodowej.
– Przygotowanie do prawidłowego uczestniczenia w życiu społecznym oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.

PODSTAWOWE WARTOŚCI, w oparciu o które działamy:
– Bezpieczeństwo
– Rozwój
– Samodzielność
– Tolerancja i akceptacja
– Współpraca.

Skip to content