Oferta

Zajęcia wychowawcze i edukacyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Nasi pracownicy na bieżąco wzbogacają swoją wiedzę, podnoszą kwalifikację, zdobywają i doskonalą umiejętności, aby praca z młodzieżą przynosiła jak najlepsze efekty.

Stosunkowo młody zespół pedagogiczny charakteryzuje: odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, ciekawość ludzi, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ale też odporność na stres i posiadanie własnych zainteresowań.

Podstawą funkcjonowania ośrodka jest korzystanie z wieloletniego doświadczenia przy jednoczesnej otwartości na zmiany, gotowości do podejmowania nowych wyzwań, umiejętności dostosowywania zadań do zmieniających się przepisów prawnych, wykorzystywaniu różnorodnych innowacji pedagogicznych, ewaluowaniu działań.

Pracownicy administracji i obsługi od początku istnienia placówki tworzą czynnik wspomagający pracę dydaktyczno-wychowawczą. Każdy z pracowników specjalizuje się w ściśle określonym zakresie czynności. Chociaż wykonywana praca stanowi niewielką część całości organizacyjnej, to jednak trudno wyobrazić sobie, aby ośrodek właściwie funkcjonował bez pracowników administracji i obsługi, którzy są nieodłącznym elementem tego środowiska.

Skip to content