Koła zainteresowań

Nasi podopieczni – w ramach potrzeb – objęci są zajęciami specjalistycznymi (logopedia, gimnastyka korekcyjna), rewalidacyjnymi, których głównym celem jest niwelowanie deficytów poznawczych. Wychowankowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach licznych zajęć pozalekcyjnych. Są one realizowane w ramach kółek:

Skip to content