Koło wolontaryjne

W zajęciach koła wolontaryjnego uczestniczą wychowankowie różnych grup. Miejsca, w których są realizowane zajęcia, to: Dom pomocy Społecznej ,,Zameczek” w Lublińcu (wspólne spędzanie czasu, pomoc w codziennych czynnościach osobom niepełnosprawnym) oraz Fundacja ,,Oczami brata” (udział w organizowanych akcjach).
Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy, ale także współpraca ze środowiskiem lokalnym, budowanie pozytywnego wizerunku wychowanka MOW, uświadomienie chłopcom ich potencjału, kształtowanie postaw prospołecznych, wskazywanie pozytywnych efektów niesienia pomocy innym.

Skip to content