Koło plastyczne

Zajęcia w ramach kółka plastycznego przeznaczone są dla uczniów szkół działających przy MOW w Herbach. Program kółka realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo.
Koncepcja programu zakłada indywidualną ekspresja twórczą, twórcze działania grupowe a także analizę i ocenę dzieła sztuki, pracy własnej lub kolegów.
Dzięki zajęciom uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu podstawowych pojęć plastycznych, poznają bogactwo środków warsztatu plastycznego. Poznawanie najważniejszych zagadnień dziedzin twórczości artystycznej oraz analiza dzieł sztuki pozwala wychowankom dostrzec ich walory estetyczne i ekspresyjne, stymulując wyobraźnię i inwencję twórczą. Istotną rolę podczas zajęć odgrywa rozwijanie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnych opinii oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec poglądów i dokonań innych osób.
Podczas zajęć wykonywane są m.in. dekoracje okolicznościowe, prace na kiermasz świąteczny, kartki okolicznościowe, kompozycje z liści. Uczniowie tworzą także prace za pomocą komputerowych programów graficznych.

Skip to content