Opieka stomatologiczna wychowanków

Zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach podpisała umowę o świadczenie opieki stomatologicznej dla naszych wychowanków z Centrum Medycznym Ako-Med sc., Prywatne Centrum Usług Medycznych, ul. Mickiewicza 14, 42-700 Lubliniec

Skip to content