Zajęcia wychowawcze

Plan pracy grupy obejmuje działalność na wielu płaszczyznach, uwzględniając wiek, predyspozycje, potrzeby i zainteresowania przebywających w grupie wychowanków.
Mając na uwadze obecność na grupie wychowanków, którzy w najbliższym czasie będą usamodzielniani, praca wychowawcza skoncentrowana będzie na właściwym przygotowaniu wychowanków do życia po opuszczeniu ośrodka. Ponadto zostaną podjęte działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz wykluczenie przejawów tzw. drugiego życia. Prowadzone również będą zajęcia z profilaktyki uzależnień oraz zajęcia rozwijające współpracę ze środowiskiem zewnętrznym. Wszystkie zajęcia będą odbywały się cyklicznie, zgodnie z przewidzianym harmonogramem.

Skip to content