Dla rodzica

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach jest placówką, w której przebywa chłopcy w wieku 13-18 lat. Głównym zadaniem ośrodka jest zaspokajanie zasadniczych potrzeb psychicznych młodego człowieka: potrzeby bezpieczeństwa, miłości i przynależności, ale także eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego. Ośrodek przygotowuje swoich podopiecznych do świadomego i odpowiedzialnego wkroczenia w dorosłe życie, bez powielania negatywnych schematów.
Młodzież przebywająca w ośrodku uczęszcza do szkoły, w czasie wolnym może rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w licznych zajęciach dodatkowych czy kółkach zainteresowań. Organizowane są również wycieczki, wycieczki do kina, na basen, kręgle, do zakładów pracy czy – w sezonie zimowym – na lodowisko.
W razie potrzeby wychowanek może także uczestniczyć w zajęciach niwelujących trudności w nauce oraz korzystać z pomocy zespołu psychologiczno-pedagogicznego.
Nowy wychowanek powinien zabrać ze sobą rzeczy osobiste: ubranie.

Dokumenty do pobrania:

STATUT Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
STATUT Szkoły Podstawowej nr 5
STATUT Gimnazjum nr 4
STATUT Szkoły Branżowej nr 5

Program Wychowawczy
Program Profilaktyczny
Misja Wizja
Strategiczny Plan Rozwoju Placówki
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Koncepcja Pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Skip to content