Zajęcia edukacyjne

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach funkcjonuje szkoła podstawowa (klasy V/VI , VII, VIII ), oraz szkoła branżowa I i II stopnia (kierunek kucharz).
Zajęcia prowadzone są w zespołach kilkunastoosobowych. Bazą szkół są odpowiednio wyposażone klasy (rzutniki, tablice interaktywne, komputery, sprzęt RTV), zapewniające odpowiedni poziom kształcenia i zdobywanie umiejętności w praktyce.
Przez cały rok szkolny organizowane są projekty mające na celu wdrożenie uczniów do systematycznej pracy, rozwiązanie postawionego problemu, zainteresowanie wybranym zagadnieniem, a przede wszystkim usamodzielnienie.
W roku szkolnym 2017/2018 w Ośrodku realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Wychować człowieka mądrego”. Jest to model pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej wykorzystujący metodę tutoringu. Głównym celem tej metody jest zwiększenie skuteczności oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i resocjalizacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania z wykorzystaniem metody tutoringu szkolnego, prowadzonego zgodnie z założeniami psychologii pozytywnej i pedagogiki dialogu. W projekcie bierze udział większość wychowanków.

Skip to content