Koło filmowe

Zajęcia w ramach koła filmowego wpisują się w profil Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, który przygotowuje podopiecznych do samodzielnego życia, ze szczególnym naciskiem na współczesne wymogi rynku pracy.
Wśród uczniów szkół działających przy ośrodku zaobserwowano duże zainteresowanie filmem, realizacją dźwięku, fotografią. Młodzi ludzie są pokoleniem obrazu i elektroniki, uczą się przez działanie. Prowadzone zajęcia oparte są na tych predyspozycjach i mają na celu stymulowanie twórczego myślenia oraz naukę pracy w grupie.
W ramach zajęć zaplanowano wycieczki do kina, studia filmowego i ośrodków telewizyjnych.
Przewidziano także udział uczniów w festiwalach filmowych (m.in. Festiwal ,,Życie pod Specjalnym Nadzorem”) i filmowych konkursach.
Wychowankowie uczestniczący w zajęciach koła filmowego biorą także udział w licznych projektach realizowanych na terenie ośrodka, ściśle współpracują z innymi kółkami zainteresowań.

Skip to content