SKS

Zajęcia wychowania fizycznego nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach szkolnego koła sportowego. W ramach SKS wychowankowie starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, a przy okazji przygotowują się do zawodów sportowych. Znając potrzeby rozwojowe uczniów, ich zainteresowania, predyspozycje oraz warunki, jakimi dysponuje szkoła, w ramach SKS odbywają się następujące zajęcia: gry zespołowe (piłka siatkowa, piłka nożna,) pływanie, lekkoatletyka, tenis stołowy. Dostarczają one młodzieży najwięcej radości i satysfakcji.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach sportowych wychowankowie poznają podstawowe przepisy gier i zabaw, rozpoznają własne zdolności motoryczne, rozwijają inwencję twórczą, odpowiedzialność i samodzielność, a także umiejętność współpracy w grupie, rozbudzają zainteresowania sportowe i osiągają wyższe wyniki na zawodach sportowych.

Skip to content