Oferty pracy

Herby, dnia   18.03.2019 r.

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach zatrudni wychowawcę  w wymiarze pełnym : 24/24 etatu.

WYMAGANIA:

– wykształcenie: wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie resocjalizacji i oligofrenopedagogiki.

Mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w stopniu lekkim i niedostosowaną społecznie.

Dokumenty: CV, list motywacyjny należy złożyć w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach  42-284 Herby,  ul. Lubliniecka 10/12  do dnia 30 kwietnia 2019r. lub przesłać na niżej podany e-mail.

Kontakt:

e-mail:      sekretariat@herby.edu.pl
Tel.fax.:    34 357 40 14   lub 34 357 40 35
(kontakt telefoniczny tylko w godz.9.00-14.00).


Herby, dnia   18.03.2019 r.

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach zatrudni wychowawcę  w wymiarze pełnym : 24/24 etatu (umowa na zastępstwo).

WYMAGANIA:

– wykształcenie: wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie resocjalizacji i oligofrenopedagogiki.

Mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w stopniu lekkim i niedostosowaną społecznie.

Dokumenty: CV, list motywacyjny należy złożyć w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach  42-284 Herby,  ul. Lubliniecka 10/12  do dnia 30 kwietnia 2019r. lub przesłać na niżej podany e-mail.

Kontakt:

e-mail:      sekretariat@herby.edu.pl
Tel.fax.:    34 357 40 14   lub 34 357 40 35
(kontakt telefoniczny tylko w godz.9.00-14.00).