Oferty pracy

Herby, dnia   16.04.2019 r.

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach zatrudni pomoc biurową w pełnym wymiarze czasu pracy.

WYMAGANIA:

– wykształcenie: średnie lub wyższe,
– kierunek/specjalność: administracja, ekonomia

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

– prowadzenie spraw związanych z wychowankami,
– znajomość procedur ustalania odpłatności za wyżywienie i pobyt wychowanków,
– zameldowanie i wymeldowanie wychowanków,
– obsługa kserokopiarki,
– prowadzenie akt osobowych wychowanków i korespondencji w sprawach nieletnich,
– pozostałe czynności kancelaryjne.

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Dokumenty: CV, list motywacyjny należy złożyć w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach:  42-284 Herby,  ul. Lubliniecka 10/12  do dnia 31 maja 2019 r. lub przesłać na niżej podany e-mail.

Kontakt:

e-mail:      sekretariat@herby.edu.pl
Tel. fax.:    34 357 40 14   lub 34 357 40 35
(kontakt telefoniczny tylko w godz.9.00-14.00).