Oferty pracy

Herby, dnia 8 stycznia 2019 roku

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach zatrudni nauczyciela języka polskiego  w wymiarze: 5/18 etatu w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 5.

WYMAGANIA:

– wykształcenie :   wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie filologii polskiej + oligofrenopedagogika + resocjalizacja.

Mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w stopniu lekkim i niedostosowaną społecznie.

Dokumenty :  CV, list motywacyjny należy złożyć w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach  42-284 Herby,  ul. Lubliniecka 10/12  do dnia 31 stycznia 2019r.

lub przesłać na niżej podany e-mail.

Kontakt  :

e-mail: sekretariat@herby.edu.pl
Tel.fax.:  34 357 40 14   lub 34 357 40 35
(kontakt telefoniczny tylko w godz.9.00-14.00).