Koło survivalowe

Zajęcia w ramach kółka survivalowego skierowane są do wszystkich wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Realizując całoroczny program pokazujemy, jak przyjemnie i pożytecznie zagospodarować czas pozalekcyjny.
Zajęcia odbywają się na terenach leśnych należących do gminy Herby, jak również na terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej (Olsztyn, Złoty Potok, Bobolice).
W ramach koła survivalowego – w maju 2018 r. – odbędzie się IV Ogólnopolski Rajd Survivalowy.
Oryginalność oraz nietypowy program gwarantują duże zainteresowanie, pozwalają także propagować aktywne spędzanie wolnego czasu. Wiele zadań wymaga zorganizowanej pracy zespołowej, co pozwala na rozwijanie wśród uczestników zajęć umiejętności pracy w grupie i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Skip to content