Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne dla uczniów urlopowanych na czas epidemii COVID-19 są przekazywane na konta na platformie google

Instrukcja dostępu do materiałów dydaktycznych dla uczniów przebywających na urlopowaniu w trakcie epidemii COVID-19.

  1. W przeglądarce internetowej uruchom stronę https://gmail.com
  2. Podaj swoją nazwę użytkownika składającą się z imienia i nazwiska pisanymi małymi literami, jak na przykładzie: jan.kowalski@szkola.herby.edu.pl  – w miejsce jan podajesz swoje imię, a w miejsce nazwisko podajesz swoje nazwisko.
    WAŻNE!!! Jeżeli w Twoim imieniu bądź nazwisku występują litery alfabetu polskiego ąęśćżźłóń należy je zastąpić znakami aesczzlon.
  3. Po wpisaniu nazwy użytkownika kliknij w przycisk Dalej .
  4. Wpisz swoje hasło, które przekazał Ci wychowawca klasy.
  5. Po wpisaniu hasła kliknij w przycisk Dalej .
  6. Jesteś w swojej skrzynce na którą będziesz otrzymywał materiały do indywidualnej pracy przesyłane przez nauczycieli.

Jeżeli masz pytania, nie wiesz jak się zalogować lub jak używać skrzynki pocztowej, którą tutaj przedstawiłem skontaktuj się z ze mną: jacek.informatyk@herby.edu.pl lub poprzez portal Facebook.

 

Skip to content