Nauczyciel języka polskiego – 6/18 etatu

Herby, dnia 27.01.2023 roku

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach zatrudni nauczyciela języka polskiego w wymiarze: 6/18 etatu w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 5 oraz w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 5 przy MOW w Herbach.

WYMAGANIA:

– wykształcenie: wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie języka polskiego + resocjalizacja + oligofrenopedagogika.

Mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w stopniu lekkim i niedostosowaną społecznie.

Możliwość zatrudnienia za zgodą Kuratorium Oświaty w przypadku niepełnych kwalifikacji.

Dokumenty: CV, list motywacyjny należy złożyć w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach  42-284 Herby,  ul. Lubliniecka 10/12  do dnia 30 grudnia 2022 r. lub przesłać na niżej podany e-mail.

Kontakt:
e-mail:        praca@herby.edu.pl
Tel. kom.:   + 48 737 163 353 lub stacj.: + 48 34 357 40 35
(kontakt telefoniczny tylko w godz.9.00-14.00).

                                                                                                 DYREKTOR
                                                                                                 mgr Tomasz Kucia

 

 

Skip to content