Nauczyciel – wychowawca – 24/24 etatu

Herby, dnia 03.07.2023 r.

      Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach zatrudni nauczyciela -wychowawcę w pełnym wymiarze: 24/24 etatu.

WYMAGANIA:
– wykształcenie: wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie resocjalizacji i oligofrenopedagogiki.

Mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w stopniu lekkim i niedostosowaną społecznie.

Dokumenty: CV, list motywacyjny należy złożyć w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach  42-284 Herby,  ul. Lubliniecka 10/12  do dnia 14 lipca 2023 r. lub przesłać na niżej podany e-mail.

 

Kontakt:
e-mail:        praca@herby.edu.pl
Tel. kom.:   + 48 737 163 353 lub stacj.: + 48 34 357 40 35
(kontakt telefoniczny tylko w godz.9.00-14.00).

DYREKTOR
mgr Tomasz Kucia


Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Skip to content